Adri Moerdijk
Vice voorzitter

Vanaf het begin vanuit de KR betrokken, ervaar ik het als gebedsverhoring dat er een "thuis" geboden wordt aan onze broeders zusters die hier nieuw zijn.