Piet de Wolf
Voorzitter

Missionair ouderling in de hervormde gemeente ‘De Levensbron’. Betrokken bij het opzetten van de Pioniersplek. Verbinding leggen tussen gemeente en de pioniersplek.