Zalig zijn de reinen van hart. want zij zullen God zien.

طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ

‘Huis van Vrede’ wil door middel van geestelijk en pastoraal werk de vrede van Christus brengen onder onze naasten met een Arabische en Perzische achtergrond.
Over ons

Piet de Wolf

Voorzitter

Missionair ouderling in de hervormde gemeente ‘De Levensbron’. Betrokken bij het opzetten van de Pioniersplek. Verbinding leggen tussen gemeente en de pioniersplek.

Ria Baaijens

Teamlid

Samen met Azhar doe ik al een aantal jaren vrouwenwerk. Denk daarbij aan bijbelstudie, ontmoeting en creatief bezig zijn. Ook help ik bij het kinderwerk.

Adri Moerdijk

Vice voorzitter

Vanaf het begin vanuit de KR betrokken, ervaar ik het als gebedsverhoring dat er een "thuis" geboden wordt aan onze broeders zusters die hier nieuw zijn.

Arjan van der Klocht

Communicatie

Het is mijn verlangen dat veel mensen bekend worden met de mooie dingen die God doet in mensen op deze plek

Léon van Kruiningen

Penningmeester

Azhar Feily

Pionier

Sarmad Al-Anbary

Pionier

Doe een gift
Uw steun door gebed en financiële middelen stellen we zeer op prijs om dit mooie werk te kunnen blijven doen.
We willen graag het werk uitbreiden met diaconaat en jeugdwerk.
Hiervoor doen wij graag een beroep op u.

Pioniersplek Huis van Vrede
NL52RABO0373710437ANBI status wordt ontleend van de diaconie van de hervormde gemeente Goes, voor meer informatie zie:
http://www.hervormdgoes.nl/onze-gemeente/anbi/