Doe een gift image
Uw steun door gebed en financiële middelen stellen we zeer op prijs om dit mooie werk te kunnen blijven doen.
We willen graag het werk uitbreiden met diaconaat en jeugdwerk.
Hiervoor doen wij graag een beroep op u.Scan de QR code of gebruik onderstaand rekeningnummer.

Pioniersplek Huis van Vrede
NL52RABO0373710437ANBI status wordt ontleend van de diaconie van de hervormde gemeente Goes, voor meer informatie zie: 
http://www.hervormdgoes.nl/onze-gemeente/anbi/